Phím tắt khi gõ lệch – Unix Shell

Phím tắt khi gõ lệch – Unix Shell
Rate this post

Phím tắt thì rất nhiều, nhưng sau đây sẽ giới thiệu một số phím tắt quan trọng giúp tăng speed quẩy trên terminal lên max.
Các phím này đều là các phím tắt giống Emacs:

  • Ctrl L (hay viết tắt là ^L) – xoá mà hình, như gõ lệnh clear.
  • Ctrl U – xoá hết đằng trước cursor.
  • Ctrl K – xoá hết đằng sau cursor.
  • Ctrl W – xoá 1 từ đằng trước.
  • Ctrl A – di chuyển về đầu.
  • Ctrl E – di chuyển về cuối.
  • Ctrl R rồi gõ 1 từ khoá: tìm trong lịch sử câu lệnh đã chạy 1 câu lệnh nào đó.

Nguồn: FAMILUG

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer