Thủ thuật chiếm ghế đã đặt ở CGV Online [P.2]

Thủ thuật chiếm ghế đã đặt ở CGV Online [P.2]
Rate this post

Sử dụng thủ thuật vượt qua thuật toán không cho chừa ghế ngoài cùng của CGV mình tiếp tục dùng thủ thuật đó để chiếm ghế đã đặt:

Lưu ý:

  • Việc chiếm ghế chỉ để chỉ ra lỗ hổng của việc xác thực ghế đã mua và chưa.
  •  Việc chiếm ghế không quyết định bạn là người sở hữu chiếc ghế đó, có thể xảy ra trường hợp bạn bị mời ra CA phường làm việc vì gian lận đặt chổ online.

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer