Cách cài đặt OpenVPN đơn giản

Cách cài đặt OpenVPN đơn giản
5 (100%) 2 votes

VPN được viết tắt  từ Virtual Private Network (Mạng Riêng Ảo), đây là phương thức kết nối với hệ thống thiết bị nội bộ công ty từ nơi khác thông qua Internet một cách bảo mật mà không cần dùng đường truyền riêng.

Đây là một dạng mạng LAN nhưng có quy mô rộng lớn! Có thể ví dụ đơn giản là bạn ở Việt Nam nhưng có thể in ra tại máy in tại văn phòng ở Mỹ khi kết nối VPN đến văn phòng bên đó.

Một VPN bao gồm:

  • Cung cấp truy nhập từ xa tới tài nguyên của công ty mọi lúc, mọi nơi.
  • Kết nối các chi nhánh của tổ chức với nhau.
  • Kiểm soát truy nhập của khách hàng, nhà cung cấp và các thực thể bên ngoài tới những tài nguyên của công ty.

 

Hiện nay, OpenVPN được sử dụng khá nhiều bởi ưu điểm nổi trội đó là: Mở và miễn phí. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn đọc quan tâm cách cài đặt OpenVPN nhanh chóng và đơn giản nhất để triển khai OpenVPN Server trên Linux (hỗ trợ cả Debian, Ubuntu và CentOS)

Cài đặt, BƯỚC 1:

 wget git.io/vpn –no-check-certificate -O openvpn-install.sh; bash openvpn-install.sh

Cài đặt theo hướng dẫn ở màn hình Terminal.

BƯỚC 2:
Dùng lệnh sau để hướng truy cập vào internet:

 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

Để thêm USER bạn quay lại BƯỚC 1.

Ghi chú:

  • Profiles để kết nối nằm trong thư mục /root ( VD: /root/user.ovpn )
  • Mỗi profile được tạo chỉ dùng cho một kết nối đến Internet.
  • Tốc độ VPN phụ thuộc vào đường truyền và vị trí đặt server.

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer