Cài đặt Let’s Encrypt cho Serverpilot

Cài đặt Let’s Encrypt cho Serverpilot
Rate this post

Phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt trên server sử dụng dịch vụ . Sau khi khởi tạo VPS tại   hoặc  và cấu hình (tạo apps) ở  bạn làm theo các bước sau để cài đặt chứng chỉ tự động cho domain.

Cài đặt Git nếu server chưa hổ trợ.

sudo apt-get -y install git

Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt lên server:

sudo git clone https://github.com/nguyenrom/letsencrypt.git && cd letsencrypt && sudo mv sple.sh /usr/local/bin/keep && sudo chmod +x /usr/local/bin/keep

Cài đặt SSL cho domain:

keep install example.com app_name main
  • example.com là tên miền cần cài đặt chứng chỉ SSL.
  • app_name là tên app mà bạn tạo ở Serverpilot.

Sau khi cài đặt chứng chỉ SSL cho domain hoàn tất, bạn cần cấu hình lại website để website sử dụng chứng chỉ SSL.

 

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer