Android Messages không nhận SIM, HTC U11

Android Messages không nhận SIM, HTC U11
Rate this post

Chọn SIM mà bạn dùng để liên lạc qua SMS chính ( Giả sử là: 1 )

Kết nối điện thoại với máy tính ( nhớ bật tính năng Developer options & chọn USB debugging )

adb devices

nếu hiện như  ảnh dưới là đúng.

Gõ tiếp lệnh

adb shell settings put global multi_sim_sms 1

Sau khi Enter không thấy báo lỗi thì 90% là thành công, mở Android Messages lên xem thành quả. (smile)

Stay in touch!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer